SIDE: Social Innovation, Design to Enterprise

2022-1-RO01-KA210-YOU-000082491

Durata proiectului: 15 luni

Timeline: 1.12.2022 – 01.03.2024

Domeniul abordat: Inovare socială, dezvoltare personală și profesională

SIDE: Social Innovation, Design to Enterprise

este un proiect ERASMUS+ care își propune să aibă o abordare integrativă a inițiativelor de inovare socială și o paletă de instrumente resursă pentru organizațiile partenere, precum și pentru organizațiile din rețelele extinse ale acestora. Proiectul acoperă trei dimensiuni – Inovare socială, Dezvoltare profesională și personală și Designul și managementul proiectelor – care sunt aprofundate pe întreaga durată a proiectului prin cursuri de formare și prin intermediul resurselor online. Scopul este ca aceste resurse să fie accesibile tuturor celor interesați: tineri, lucrători de tineret și facilitatori.

Despre proiect

SIDE a pornit de la nevoia de a forma lucrători de tineret capabili și de a le oferi tinerilor posibilitatea să devină mai activi în comunitățile lor prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale și în domeniul inovării sociale (IS), al dezvoltării profesionale și personale (DPP), precum și al designului și managementului de proiect (DMP). Proiectul dorește să ofere acces și oportunități egale tinerilor, indiferent de mediul din care provin, de statutul social economic sau de alte criterii.

Scopul principal al proiectului este de a crea o abordare mai bună a inițiativelor de inovare socială și o colecție de instrumente care pot fi accesate de organizațiile partenere, precum și de organizațiile din rețelele acestora.

Procesul de învățare a delor 3 dimensiuni de proiect implică o activitate de predare și formare (pentru lucrătorii de tineret), o activitate de diseminare locală (pentru tineri și lucrători de tineret) și un program de mentorat/coaching pentru tinerii interesați să aprofundeze aceste subiecte. Procesul urmează aceeași structură pentru toate cele 3 arii.

Obiective

9

Crearea a 3 cursuri de formare la care vor participa 2 membri din fiecare organizație parteneră, pentru a dobândi și a pune în practică instrumente de proiectare și gestionare a proiectelor UE (PDM), inovare socială (SI), dezvoltare personală și profesională (PPD). Aceștia, la rândul lor, vor forma 10-12 grupuri de experți din comunitățile locale pe aceste teme și vor sprijini (coaching/mentorat) acest grup de maximum 12 în fiecare țară, pentru a implementa un proiect sau a demara o întreprindere socială.

9

Promovarea cooperării în domeniile atinse de proiect, pentru a crește capacitatea partenerilor de a desfășura activități de inovare socială și de a permite transformarea și schimbarea în organizații și în comunitate, pe durata de viață a proiectului și ulterior.

9

Creșterea gradului de conștientizare a posibilităților existente în jurul inovării sociale, a instrumentelor și oportunităților de finanțare la toate nivelurile (local, regional, național, european) și extinderea rețelei organizației partenere la nivel local și european.

 Rezultate 

Fiecare fază a proiectului a presupus un training pentru lucrătorii de tineret din organizațiile partenere (Learning, Teaching or Training Activity), precum și câte un workshop de diseminare către tinerii din comunitățile locale și mentorat în ceea ce privște fiecare arie atinsă de proiect.

Pentru a încheia fiecare fază, au fost create infografice și broșuri ce conțin informația livrată în cadrul formărilor, cu scopul de a putea fi folosită și de alte organizații/ alți lucrători de tineret în activitatea lor cu tinerii.

Inovare Socială

Overview al proiectului

Infografic

Social Innovation and Social Enterprises

Infografic

Social Innovation

Broșură

Dezvoltare personală și profesională

Understanding Yourself, partea I

Infografic

Understanding Yourself, partea a II-a

Infografic

Personal and Professional Development

Broșură

Design și Management de Proiect 

Project Design and Management

Infografic

Competences of a Project Manager

Infografic

Project Management Extended

Brochure

PROIECT COORDONAT DE:

PARTENERI:

FINANȚARE

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. [Project Nr. 2022-1-RO01-KA210-YOU-000082491]

Vrei să fii mereu la curent cu ce evenimente pregătim?

Hai pe grupul de WhatsApp!