FINPOWER

2022-1-AT01-KA220-ADU-000087985

Durata proiectului: 24 luni

Timeline: 01.11.2022 – 31.10.2024

Domeniul abordat: Educație financiară pentru femei

Finpower

Proiectul își propune să ofere femeilor oportunitatea de a își îmbunătăți competențele de alfabetizare financiară necesare în situațiile lor de viață cotidiană.

Nevoia din spatele proiectului

Proiectul FINPOWER își propune să abordeze decalajul semnificativ de gen în ceea ce privește alfabetizarea financiară, prezent în Austria, Italia, Portugalia, Lituania, Slovenia și România, așa cum a fost evidențiat de sondajul internațional al OCDE privind alfabetizarea financiară a adulților în 2020. Recunoscând că femeile se confruntă cu rate semnificativ mai scăzute ale alfabetizării financiare, proiectul are ca scop împuternicirea femeilor prin creșterea competențelor lor în alfabetizarea financiară durabilă. Concentrându-se pe nevoile diverse ale femeilor, inclusiv femeile tinere, cele cu familii, șomere și cele din zonele rurale, FINPOWER vizează furnizorii de formare în educația pentru adulți, asociațiile de femei și populația feminină mai largă.

Proiectul urmărește nu doar să acopere golul de cunoștințe, ci și să sporească încrederea femeilor în problemele financiare, abordând disparitățile identificate în Raportul European privind Plățile Consumatorilor. Cu o abordare holistică, FINPOWER își propune să crească capacitatea instituțiilor de formare pentru o educație digitală eficace, oferind formare adaptată furnizorilor femei. În cele din urmă, proiectul se străduiește să reducă inegalitatea de gen în alfabetizarea financiară, recunoscând provocările unice cu care se confruntă femeile în a câștiga mai puțin, a economisi mai puțin și a trăi mai mult, în timp ce sunt responsabile pentru cheltuieli de trai comparabile cu ale bărbaților.

Obiective

5

Pentru a îmbunătăți competențele femeilor în alfabetizarea financiară durabilă

5

Pentru a crește capacitatea și pregătirea instituțiilor de formare de a gestiona o schimbare eficace către educația digitală

5

Pentru a răspunde nevoilor femeilor prin oferirea de formare furnizorilor de formare pentru femei și prin livrarea de microînvățare pilot în finanțe durabile

5

Pentru a reduce inegalitatea de gen în alfabetizarea financiară

 Rezultate 

WP2 și WP3

Catalogul FINPOWER Gaps arată lacunele din domeniul formării în domeniul educației financiare pentru femei în Austria, Italia, Lituania, Portugalia și România. Lacunele sunt identificate pe baza rezultatelor cercetării documentare, a interviurilor de grup și a sondajului online care au fost implementate în toate țările menționate. Rezultatele arată că nu există niciun program educațional oficial privind educația în domeniul finanțelor durabile destinat femeilor în țările analizate. Există doar inițiative unice care acoperă, de cele mai multe ori, doar un singur aspect al educației financiare și majoritatea nu sunt disponibile în mod gratuit. 

Ghidul FINPOWER Microlearning: O schimbare de paradigmă în învățare 

În cadrul FINPOWER WP 3 FINPOWER a fost elaborat un ghid de microînvățare. Microlearning este o abordare transformatoare care revoluționează educația, iar acest ghid oferă o privire aprofundată asupra caracteristicilor, beneficiilor și limitărilor sale, împreună cu instrumente valoroase pentru crearea unor lecții de microlearning atractive și eficiente.

Microlearning, în esența sa, constă în furnizarea de conținut scurt, concentrat și specific unui subiect în sesiuni scurte, cu o durată cuprinsă între 2 și 10 minute. Această metodă optimizează învățarea, păstrând cursanții implicați și aliniindu-se la stilul de viață în ritm rapid din zilele noastre.

Ghidul oferă o înțelegere cuprinzătoare a caracteristicilor unice ale microlearning-ului. Acesta subliniază importanța concentrării, a flexibilității, a relevanței în lumea reală, a autenticității și a măsurabilității. Aceste caracteristici asigură faptul că conținutul microlearning nu este doar atractiv, ci și aliniat la obiectivele specifice de învățare, accesibil oricând și oriunde și poate fi măsurat pentru urmărirea progresului în timp real.

Ghidul de microînvățare WP 3 FINPOWER este o poartă de acces la această abordare transformatoare. Indiferent dacă sunteți un educator, formator sau un cursant dornic să învețe, acest ghid vă oferă informații și îndrumări practice pentru a remodela modul în care dobândiți cunoștințe. Pășiți în viitorul învățării cu microînvățare și descoperiți puterea acestei metode revoluționare.

Newsletter

PROIECT COORDONAT DE:

PARTENERI:

FINANȚARE:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project No 2021-1-RO01-KA220-YOU-000028913]

Vrei să fii mereu la curent cu ce evenimente pregătim?

Hai pe grupul de WhatsApp!