CHAKRAS

2022-3-CZ01-KA210-YOU-000097244

Durata proiectului: 24 luni

Timeline: 1.02.2023 – 01.01.2025

Domeniul abordat: Wellbeing

Chakras

este un proiect ERASMUS+ care își propune să îmbunătățească starea de bine a tinerilor prin crearea și promovarea unei aplicații de auto-îngrijire, dezvoltată din experiențe internaționale și educație nonformală.

Nevoia proiectului

Scopul proiectului Chakras este de a oferi tinerilor un instrument de auto-îngrijire, combinând servicii de psihologie și sănătate fizică într-o singură aplicație. Vizează reducerea stresului și anxietății, promovând utilizarea tehnologiei pentru soluții de bunăstare personalizate.

Chakras valorifică educația nonformală pentru dezvoltarea personală, integrând meditații ghidate și jurnale electronice în aplicație. Proiectul oferă un spațiu sigur pentru învățare experiențială și auto-reflecție, adaptat nevoilor utilizatorilor.

În final, Chakras își propune să creeze o comunitate online de suport, unde utilizatorii împărtășesc practici de auto-îngrijire și povești de succes. Această comunitate va funcționa ca o rețea de inspirație și suport pentru îmbunătățirea continuă a sănătății mentale și fizice a tinerilor.

Obiective

9

Definirea și finalizarea unui sondaj internațional privind nevoile tinerilor cu vârste între 13 și 30 de ani legate de bunăstarea lor și impactul digitalizării.

9

Descrierea metodelor specifice de educație nonformală consolidate de 4 organizații partenere din Italia, Republica Cehă, Grecia și România, care să fie utilizate pentru a sprijini tinerii să atingă auto-îngrijirea.

9

Digitalizarea metodelor identificate, prin crearea unei versiuni beta a unei aplicații online. Aplicația are structura unui kit digital accesibil (aplicație) pe care tinerii se pot baza pentru dezvoltarea practicilor conștiente de auto-îngrijire, care îi vor ajuta să facă față stresului și anxietății în viața de zi cu zi.

9

Crearea versiunii finale pe baza testării beta.

9

Promovarea și sustenabilitatea pe termen lung a aplicației, prin crearea unei comunități digitale unde tinerii au oportunitatea de a se sprijini reciproc pentru a face față provocărilor din viețile lor și de a-și împărtăși reflecțiile.

 Rezultate 

Activități

Cu instrumente de educație nonformală, creăm spații sigure pentru ca oamenii să se conecteze unii cu alții și, cel mai important, cu ei înșiși. Educația nonformală folosește metode holistice și experiențiale care au ca scop mobilizarea corpului, minții și emoțiilor cursantului, astfel încât auto-reflecția și dezvoltarea personală sunt esențiale.

A1 - Project management

  • Rapoartele lunare care sunt dezvoltate de coordonatorii proiectului, oferind acces la urmăribilitatea proiectului pentru toți stakeholderii acestuia.
  • Formularele de evaluare care vor fi completate de participanții direcți, partenerii și grupurile țintă pentru a evalua nivelul de satisfacție legat de utilizarea aplicației, care este rezultatul final al proiectului.
  • Strategia de diseminare și exploatare a rezultatelor.

9

A2 - KICK-OFF MEETING

Scopul întâlnirii este de a crea o înțelegere comună a cadrului proiectului printre organizațiile partenere și de a examina detalii specifice precum: obiectivele, rolurile și responsabilitățile, cronologia proiectului, bugetul, instrumentele și strategiile pentru managementul proiectului, gestionarea financiară, termenele limită, asigurarea calității, evaluarea și comunicarea. În timpul acestei întâlniri, vom parcurge Acordul nostru Intern de Parteneriat (IPA) pentru a verifica dacă toate punctele sunt încă relevante în momentul implementării și, dacă este necesar, vom actualiza IPA. Partenerul principal va furniza tuturor documentația necesară și șabloanele pentru a asigura fluxuri de lucru eficiente și o gestionare financiară fără probleme.

9

A3 - Self-care tools at local level

Această activitate are scopul identificării și evaluării metodelor non-formale care răspund nevoilor specifice ale tinerilor locali și internaționali. Activitatea durează 6 luni și este implementată în 3 faze:

Faza 1: Se realizează un sondaj inițial pentru dezvoltarea versiunii beta a aplicației. Acest sondaj este promovat online, atât la nivel local, cât și internațional, folosind Google Form, iar întrebările sunt traduse atât în engleză, cât și în limbile locale vorbite de grupurile țintă locale. Când toate răspunsurile sunt colectate (50 de răspunsuri locale pentru fiecare comunitate și 100 de răspunsuri internaționale), lucrătorii de tineret se întâlnesc și compară rezultatele sondajului cu analiza nevoilor realizată în faza de aplicare (care a fost deja efectuată cu Google Form). Aceasta va ajuta la verificarea dacă nevoile subliniate în faza de planificare sunt încă relevante sau s-au schimbat.

Faza 2: Este structurată în 4 întâlniri organizate fizic în fiecare comunitate locală. Aici, lucrătorii de tineret implică tinerii locali cu vârste între 18-30 de ani să participe la activități non-formale structurate pe baza nevoilor analizate. Atelierele propuse de lucrătorii de tineret sunt desfășurate cu metode legate de mindfulness și inteligență emoțională, având ca scop sprijinirea tinerilor să atingă reconectarea și auto-reflecția. Această a doua fază se încheie cu o a 5-a întâlnire dedicată evaluării activității cu tinerii.

Faza 3: Constă în redactarea unui booklet cu metode specifice și consolidate care să fie utilizate pentru a sprijini tinerii să atingă auto-îngrijirea în fiecare comunitate locală. Acest booklet este scris de lucrătorii de tineret din fiecare comunitate locală implicată de proiect. Această fază se încheie cu o întâlnire de colectare a ideilor pentru aplicarea instrumentelor într-un mediu online.

9

A4 - online tools and app development

Principalul rezultat al acestei activități este experiența aplicabilității metodelor non-formale destinate să sprijine tinerii să atingă auto-îngrijirea și auto-reflecția într-un mediu online. Cu acest rezultat, dorim să ne adresăm tinerilor care, din cauza obligațiilor personale sau profesionale, nu au oportunitatea de a participa la mobilități internaționale sau activități participative. Pornind de la învățăturile noastre consolidate în timpul experienței digitale din perioada lockdown-ului, dorim să oferim un instrument prin care toată lumea are acces la metode non-formale pentru a avea grijă de sine și pentru a atinge auto-reflecția.

9

A5 - A sustainable app

Această activitate demonstrează posibilitatea de replicare și sustenabilitate pe termen lung a unei aplicații educative, prin instruirea a 20 de lucrători de tineret în aplicarea metodelor lor la nivel digital, adaptând aplicația la nevoile în schimbare ale tinerilor și la metodele non-formale dezvoltate. Aceasta confirmă că aplicația poate evolua continuu pentru a răspunde eficient nevoilor tinerilor.

Rezultatele activității includ extinderea echipei de lucrători de tineret capabili să folosească și să promoveze aplicația, prin alăturarea a 20 de lucrători de tineret instruiți la cei 12 creatori ai aplicației, pregătiți să instruiască alți lucrători de tineret și profesori în viitor. În plus, activitatea va sensibiliza cel puțin 400 de persoane, inclusiv profesori și studenți, cu privire la importanța auto-îngrijirii și la cunoașterea uneltelor de auto-asistență, promovând totodată conștientizarea programului Erasmus+ și a oportunităților de mobilitate internațională.

Dezvoltarea Aplicației 

Aplicația are structura unui kit digital accesibil pe care tinerii se pot baza pentru dezvoltarea practicilor conștiente de auto-îngrijire, care îi vor ajuta să facă față stresului și anxietății în viața lor de zi cu zi.

PROIECT COORDONAT DE:
PARTENERI:
FINANȚARE

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project No 2022-3-CZ01-KA210-YOU-000097244]