BRAND ME

2022-2-PT02-KA220-YOU-000101893

Durata proiectului: 24 luni

Timeline: 01.01.2023 – 01.01.2025

Domeniul abordat:

Dezvoltarea de abilități și competențe legate de brandingul personal

Brand Me

este un proiect ERASMUS+ care propune elaborarea de resurse și instrumente educaționale menite să stimuleze integrarea tinerilor pe piața muncii și dezvoltarea profesională în vederea dobândirii de noi competențe și a integrării pe piața muncii.

Nevoia din spatele proiectului

BRAND ME își propune să optimizeze alegerea unui parcurs profesional adecvat și să suplinească lipsa de orientare profesională în rândul tinerilor, ceea ce duce adesea la abandonul școlar sau la nemulțumirea față de locul de muncă actual. Proiectul a identificat o lacună în instituțiile de învățământ formal, deoarece niciuna dintre acestea nu oferă cursuri sau materiale de branding personal pentru a sprijini tinerii să integreze cu succes piața muncii.

Pentru a aborda această problemă, am dezvoltat o strategie amplă, care va cuprinde un raport de analiză a nevoilor, dar și instrumente specifice care vin în sprijinul orientării profesionale a tinerilor.

Scopul proiectului este să îi ajute pe tineri să își identifice abilitățile, cunoștințele și experiențele ca să învețe cum să se promoveze în mod eficient pe canalele media și de socializare, din perspectiva unei viitoare cariere profesionale.

Prin aceste inițiative ne propunem să le dăm tinerilor posibilitatea să găsească oportunități relevante pe piața muncii, care să îi ajute să obțină echilibrul profesional și personal dorit. 

Obiective

5

Reducerea decalajelor de ocupare a forței de muncă, prin formarea tinerilor din grupul NEET.

5

Identificarea și definirea cele 12 abilități esențiale pentru o prezență digitală

5

Crearea celor mai relevante resurse educaționale care să răspundă celor 12 abilități și competențe în materie de strategii și practici de branding personal.

 Rezultate 

Rezultatele specifice Brand Me care urmează să fie dezvoltate includ următoarele:

Rezultatele specifice Brand Me care urmează să fie dezvoltate includ următoarele:

1. Raport de proiect BAM: cercetare și raport subsecvent care definește cele 12
competențe relevante care trebuie dezvoltate pentru a se potrivi cu succes
parcursului profesional și pentru a promova abilitățile, cunoștințele și competențele
personale.

2. BAM Online Course for Branding Skills: curs online care acoperă bazele de
cunoștințe, competențe și abilități în contextul brandingului personal.

3. Manualul lucrătorului de tineret: o colecție de activități de educație non-formală
(NFE), sfaturi și recomandări pe tema brandingului și a dezvoltării carierei.

BAM Report

Prin munca noastră, ne propunem să atingem următoarele rezultate în cadrul proiectului:

● valorificarea coeziunii sociale și susținerea dialogului între diferitele medii culturale ale Continentului European și dincolo de acesta

● cultivarea valorilor comune ale UE de incluziune, solidaritate, cetățenie activă, ● susținerea comunității locale pentru a atinge un grad mai înalt de fericire

● cultivarea de noi competențe și abilități în rândul tinerilor, adulților, profesorilor, educatorilor și profesioniștilor

● promovarea metodologiilor și practicii inovației sociale, antreprenoriatului social, sustenabilității, economiei circulare pentru

● oferirea de instrumente învățăceilor, indiferent de vârsta, background, rasă, naționalitate sau religie

● promovarea metodologiei NFE ca o abordare incluzivă a învățării

● oferirea participanților și grupurilor țintă metode, instrumente pentru echilibru psihologic-emotional și bunăstare crescută

Brand Me Flyer

PROIECT COORDONAT DE:

PARTENERI:

FINANȚARE:

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. [Proiect Nr. 2021-1-RO01-KA220-YOU-000028913]